Sabtu, 28 April 2012

contoh surat kuasa


SURAT KUASA

Pada hari ini Senin, tanggal Enam belas Bulan Januari Tahun Dua ribu dua belas (16-01-2012) Kami yang bertanda tangan dibawah ini, adalah ahli waris Dari Almarhum Haedar :
1.     Nama        : Thamrin Haedar
Alamat      : Kelurahan Baras, Kec.Baras, Kab.Mamuju Utara
2.     Nama        : Nurhaeni Haedar
Alamat      : Kelurahan Baras, Kec.Baras, Kab.Mamuju Utara
3.     Nama        : Patima Haedar
Alamat      : Desa Pangiang, Kec.Bambalamotu, Mamuju Utara
4.     Nama        : Karya Yunus Haedar
Alamat      : Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim
5.     Nama         : Syaiful Muis Haedar
Alamat      : Desa Pangiang, Kec.Bambalamotu, Mamuju Utara
            MEMBERI KUASA KEPADA :
          1.  Nama          : Datu Hamzah A.s
      Alamat      : Jln.Siderejo RT.21 No.02 Gang Jati 5 Kel.Satimpo                                     
     Bontang Selatan
Untuk mengurus tanah yang ada di Bontang
            Demikian surat kuasa ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
YANG MENGUASAKAN                                       YANG DIBERI KUASA


Thamrin Haedar                                                     Datu Hamzah A.s

Tidak ada komentar:

Posting Komentar